Let`s learn and have Fun!

Публикувано от Joro 28/09/2023 в Английски език

image

Искате ли детето Ви да умее да общува неограничено, да има достъп до ценна информация, да просперира в днешния динамичен свят? Тогава то има нужда от най-влиятелния език в света, езика на дипломацията, на науката и бизнеса- английския! Запишете своето дете на уроци в групите по английски език към ЦПЛР-ОДК Поморие, където ще намерите модерна, уютна и приятелска среда за вашето дете. Всеки урок по английски е съвкупност от разнообразни подходи и методи на обучение, съобразени с индивидуалните особености на всяко дете. Песни, лексикални упражнения, впечатляващи картинки, достъпно поднесена граматика, интересни текстове за четене и забавни проекти за изпълнение- това очаква всеки един записан ученик. Използването на игровия подход и TPR в обучението по английски език спомага за по- бързото запаметяване на новата лексика чрез дидактични игри, стихчета и песни с движение. Това е и основният подход, който използваме по време на уроците в детските градини. Учениците от първи клас започват своето обучение по английски език с песни и стихчета, чрез които постепенно се потапят в красотата на езика, заучават фрази и думи на конкретна тематика чрез флашкарти, снимки и игри. Запознаването с чуждата азбука и звуковете остава за времето, когато вече са научили българската азбука, за да не влияе негативно на тяхното ограмотяване по български език. Във втори клас наблягаме върху фонетичните особености на езика, запознаваме децата с частите на речта и словообразуването. В по-горните класове децата вече имат базови познания по английски, затова основният фокус в обучението е да се запълнят пропуските в знанията им и да се обогати речниковият им запас. Набляга се върху правописа на новата лексика, упражняват се в четене на непознат текст, писане и слушане. В комплекса на ОДК Поморие разполагаме с разнообразни дидактични игри, които да подпомогнат изучаването на новите думи и да затвърдят вече научените. Редовно обогатяваме нашата колекция, за да можем да стимулираме децата да учат, за да играят пълноценно. Основната ни цел е да превърнем обучението на децата в приключение и мисия за знания. Заповядайте да учим и да се забавляваме заедно!