График на учебния процес

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Народни танци

В. Данаилов, Г. Дойчев

17:00 - 18:00 I гр.

19:30 - 21:00 III гр.

17:00 - 18:00 II гр.

19:30 - 21:00 III гр.

17:00 - 18:00 I гр.

19:30 - 21:00 IV гр.

17:00 - 18:00 II гр.

18:10 - 19:20 III гр.

19:30 - 21:00 IV гр.

19:30 - 21:00 IV гр.

10:00 - 11:30 ИР

Английски език

Ана Андреева

09:30 - 09:50 ДГ ПГ I гр.

10:00 - 10:20 ДГ ПГ II гр.

11:00 - 11:20 ДГ Филиал ПГ III гр.

16:15 - 16:45 IV гр./1.клас/

10:00 - 10:20 VII гр. Филиал ДГ

16:00 - 17:00 V гр./2.клас/

17.10 - 18.10 VI гр./3-4. кл./

09:30 - 09:50 ДГ ПГ I гр.

10:00 - 10:20 ДГ ПГ II гр.

11:00 - 11:20 ДГ ПГ III гр.

16:15 - 16:45 1.кл.

10:00 – 10:20 VII гр. Филиал ДГ

16:00 – 17:00 V гр./2.клас/

17.10 - 18.10 VI гр./3-4. кл./

09:30 - 09:50 ДГ ПГ I гр.

10:00 - 10:20 ДГ ПГ II гр.

11:00 - 11:20 ДГ ПГ III гр.

14:00 – 17:10- VIII гр./5.- 7. клас/

Изобразително изкуство

Т. Талева

14:30 – 16:00 V гр.

16:00 – 17:10 III гр.

09:00 – 09:40 ДГ I гр.

10:00 – 10:50 ДГ II гр.

15:00 – 16:30 IV гр.

14:30 – 16:00 V гр.

16:00 – 17:10 III гр.

09:00 – 09:20 ДГ I гр.

09:30 – 09:50 ДГ II гр.

13:30 – 15:00 ИР

15:00 – 16:30 IV гр.

13:00 – 16:00 VI гр.

Вокално студио

А. Данаилова

12:00 - 13:30