График на учебния процес

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Народни танци

В. Данаилов, Г. Дойчев

17:10 - 18:10 II гр.

19:30 - 21:00 III гр.

17:00 - 18:00 I гр.

18:15 - 19:00 ИР

19:30 - 21:00 IV гр.

17:10 - 18:10 II гр.

19:30 - 21:00 III гр.

17:00 - 18:00 I гр.

18:10 - 19:20 III гр.

19:30 - 21:00 IV гр.

17:10 - 18:10 II гр.

19:30 - 21:00 IV гр.

Английски език

Ана Андреева

10:30 - 11:00 ДГ ПГ I гр.

11:00 - 11:30 ДГ ПГ II гр.

16:10 - 17:10 V гр./2-3.клас/

11:30 - 12:00 2. Филиал

15:00 - 16:20 VII гр./5-6.клас/

16:15 - 16:45 1. кл.

17.00 - 18.00 4. кл./VI гр.

10:30 - 11:00 ДГ Филиал ПГ I гр.

11:00 - 11:30 ДГ Филиал ПГ II гр.

16:10 – 17:10 V гр./2-3.клас/

11:30 – 12:00 2. Филиал

15:00 – 16:20 VII гр./5 и 6.клас ИР/

16:15 – 16:45 1. Клас-IV гр.

17.00 - 18.00 4. кл./VI гр.

Изобразително изкуство

Т. Талева

14:30 – 16:00 V гр.

16:00 – 17:10 III гр.

09:00 – 10:00 ДГ I гр.

10:30 – 11:00 ДГ II гр.

15:00 – 16:30 IV гр.

14:30 – 16:00 V гр.

16:00 – 17:10 III гр.

09:00 – 10:00 ДГ I гр.

10:30 – 11:00 ДГ II гр.

13:30 – 15:00 ИР

15:00 – 16:30- IV гр.

13:00 – 16:00 VI гр.

Вокално студио

А. Данаилова

12:00 - 13:30