Документи

picture

Изложба „ДЕЦАТА РИСУВАТ ЦВЕТЯТА, МОРЕТО, СВЕТА…“ - Поморие 2023

Протокол наградени участници от конкурса

ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност за изява на творческата им индивидуалност.

02/10/2023

Download

picture

Изложба „ДЕЦАТА РИСУВАТ ЦВЕТЯТА, МОРЕТО, СВЕТА…“ - Поморие 2022

Протокол наградени участници от конкурса

ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност за изява на творческата им индивидуалност.

29/09/2022

Download

picture

Изложба „ДЕЦАТА РИСУВАТ ЦВЕТЯТА, МОРЕТО, СВЕТА…“ - Поморие 2021

Протокол наградени участници от конкурса

ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност за изява на творческата им индивидуалност.

29/09/2021

Download

picture

ПЛАН - ПРОГРАМА за безопасност на движението по пътищата

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ЦПЛР - ОДК

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката и Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на МОН.

30/03/2021

Download